Privatumo politika

Mums rūpi duomenų apsauga
Dėkojame, kad lankotės mūsų interneto svetainėje. Mes labai atsakingai žiūrime į Jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl siekiame ne tik pateikti Jums išsamų internetinį pasiūlymą, bet ir užtikrinti Jūsų teises asmens duomenų tvarkymo lygmenyje. Mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Ką darome su Jūsų informacija?
Tvarkome ir naudojame Jūsų laisva valia pateiktus asmens duomenis, siekdami palaikyti santykius su klientais, reklamos tikslais, taip pat vykdydami užsakymą. Prireikus reikiami duomenys perduodami paslaugų teikėjui. Tačiau neprekiaujame Jūsų duomenimis ir kitaip neperleidžiame jų tretiesiems asmenims.
Kokiais atvejais renkame, tvarkome ir naudojame Jūsų asmeninę informaciją?
Mūsų interneto svetainėje „Google Analytics“ programine įranga (https://www.google.com/intl/lt/analytics/) yra renkami ir kaupiami duomenys rinkodaros ir optimizavimo tikslais. Tam gali būti naudojami „cookies“ (slapukai). Šiuo tikslu fiksuojami duomenų rinkiniai apie tai, kaip Jūs naudojatės svetaine, įslaptinant šiuos duomenų rinkinius slapyvardžiais. Be kitų duomenų, užfiksuojamas ir Jūsų IP adresas be paskutinių trijų simbolių. Internetiniai adresai (domenai), kuriuose prieš tai lankėtės, taip pat Jūsų interneto arba ryšio paslaugų teikėjo prieigos apimtys neanalizuojami. Programinės įrangos „Google Analytics“ nuostatos atitinka aukščiausių duomenų apsaugos priežiūros institucijų reikalavimus. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą, leidžiantį mums rinkti ir kaupti šiuos duomenis. Šis draudimas įsigalioja nuo atšaukimo momento. 
Tik tam, kad apsaugotume savo sistemas, mes (o kai kuriais atvejais ir tretieji asmenys) kaupiame įeičių rinkmenas, kurias sudaro informacija apie kiekvieną naudotojo priėjimą prie duomenų bazių šioje interneto svetainėje bei jų parsisiuntimą. Kiekviena įeičių rinkmena susideda iš: 
perduotų duomenų apimties;
informacijos apie Jūsų naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą.
interneto svetainės, iš kurios Jūs patenkate į mūsų tinklapį;
IP adreso;
priėjimo prie duomenų datos ir laiko;
kliento paklausimo;
„http“ atsakymo kodo;
Jei tam, kad būtų pateiktas pasiūlymas internetu, prašoma įvesti asmeninius ar komercinius Jūsų duomenis (pavyzdžiui, elektroninio pašto adresą, pavardę / pavadinimą, adresus), šią informaciją atskleisite tik savo laisva valia. Taip perduotus asmens duomenis naudojame tik tuo tikslu, kuriam jie buvo mums perduoti. Rengdami atsakymus į Jūsų paklausimus, tvarkydami Jūsų užsakymus, kai naudojatės mūsų paslaugomis, kai kuriais atvejais atskiras užduotis pavedame atlikti subrangovams. Jiems atskleidžiame tik tuos duomenis, kurie yra būtini atlikti užduočiai, ir jie juos naudoja tik nurodytu tikslu. Be to, paslaugų teikėjai sutartiniu pagrindu yra įpareigoti laikytis šio pareiškimo dėl duomenų apsaugos.

Kokių veiksmų galiu imtis prieš duomenų kaupimą?
Pateikę prašymą, turite teisę neatlygintinai gauti informaciją apie sukauptus su Jūsų asmeniu susijusius asmens duomenis. Be to, remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami ir (arba) perduodami reklamos tikslais. Teisės aktų nuostatos Jums taip pat suteikia teisę taisyti, blokuoti ir ištrinti šiuos asmens duomenis. Tokiais atvejais Jums reikia kreiptis raštu arba elektroniniu paštu į mūsų toliau nurodytą už duomenų apsaugą atsakingą kontaktinį asmenį.
Kas yra „cookies“ (slapukai) ir ar jie naudojami?
Siekdami, kad Jums lankytis mūsų interneto svetainėje būtų kuo patogiau, pristatyti savo siūlomiems produktams naudojame „cookies“ (slapukus). Slapukai yra nedidelė rinkmena su tekstine informacija, įrašoma svetainės lankytojo interneto naršyklės talpykloje.
Be abejo, savo naršyklėje galite nustatyti neleisti įrašyti slapukų į kietąjį diską arba ištrinti jau įrašytus slapukus.

„Facebook“
Miego Centras  svetainė ir puslapis naudoja socialinius įskiepius (angl. „social plugins“) iš socialinio tinklo facebook.com, kurį valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“). 
Įskiepiai yra atpažįstami arba iš „Facebook“ logotipų (baltos spalvos „F“ mėlyname fone ar iškelto nykščio simbolis), arba iš „Facebook“ socialinio įskiepio priedo. „Facebook“ socialinių įskiepių išvaizda ir sąrašas gali būti peržiūrėti čia: https://developers.facebook.com/plugins.
Kai apsilankote Miego Centras svetainėje, kurioje yra vienas šių įskiepių, jūsų naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su „Facebook“ serveriu. Įskiepių turinys perduodamas tiesiogiai iš „Facebook“ į jūsų naršyklę ir integruojamas į svetainę. Taigi Miego Centras neturi jokios įtakos „Facebook“ šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimčiai ir informuoja jus pagal savo žinių lygį: https://facebook.com/help/?faq=17512. 
Integravus įskiepius „Facebook“ gauna informaciją apie mūsų svetainę arba puslapį, kuriuose lankėtės. Jums prisijungus prie „Facebook“ svetainės, „Facebook“ gali priskirti apsilankymus jūsų asmeninei „Facebook“ paskyrai. Jei sąveikaujate su įskiepiu, pavyzdžiui, spausdami mygtuką „Patinka“ arba rašydami komentarą, atitinkama informacija perduodama tiesiogiai iš jūsų naršyklės į „Facebook“ ir ten išsaugoma. Net jei nesate prisiregistravęs „Facebook“ socialiniame tinkle, išlieka galimybė, kad „Facebook“ gali gauti Jūsų IP adresą ir jį išsaugoti.
Įdiegti „Facebook“ įskiepius į savo svetainę arba puslapį gali interneto svetainių savininkai. Paspaudę ant šių įskiepių, registruoti „Facebook“ naudotojai gali automatiškai palikti įrašą jūsų „Facebook“ profilyje, kad priima susijusios svetainės savininko turinį. Integruotas „Facebook“ įskiepis nuolat palaiko ryšį su „Facebook“ svetaine ir iš karto nusiunčia „Facebook“ duomenis apie jūsų apsilankymą interneto svetainėje. Tai gali vykti ir naudotojui nieko nepaspaudus. Naudodama vadinamąją „iFrame“ integraciją, naršyklė parsisiunčia atitinkamame įskiepyje saugomą papildomą informaciją iš „puslapio puslapyje“ kartu su svetaine, kurioje faktiškai lankotės. Kalbant apie „Facebook“ įskiepius, „iFrame“ arba išeities kodai gaunami išskirtinai iš „Facebook“, todėl Miego Centras niekaip negali jų kontroliuoti arba tvarkyti.
Net jei naudotojas nėra prisijungęs arba registruotas „Facebook“, vis tiek įrašomas slapukas, pavyzdžiui, B7dcTqgWq3fuDgIIFw47QPIO, kuris atlieka identifikavimo funkciją ir galioja dvejus metus. 
Vėliau, jeigu naršyklė vėl prisijungia prie socialinio tinklo serverio, slapukas yra perkeliamas ir, prireikus, gali būti naudojamas sukurti profiliui. Vartotojai, kurie registruojasi vėliau, reikalui esant gali pasiekti slapuke išsaugotą informaciją. 
Jei vartotojas esamoje naršyklės sesijose yra prisijungęs prie „Facebook“, persiunčiami abu – tiek prašomas puslapis, tiek slapukas. Tai leidžia aiškiai priskirti informaciją apie sesijos ID atitinkamai vartotojo paskyrai. 
Nežinome nei „Facebook“ duomenų rinkimo, nei tvarkymo, nei naudojimo tikslo ar apimties. Norėdami papildomos informacijos apie savo teises, susijusias su įskiepiais ir privatumo apsaugos nustatymų galimybėmis, susisiekite su „Facebook Inc.“ arba susipažinkite su „Facebook“ duomenų apsaugos gairėmis: https://www.facebook.com/policy.php. 
„Facebook“ socialinius įskiepius galima užblokuoti naudojant įvairius naršyklės priedus, pavyzdžiui, „Facebook Blocker“.
Prašome atkreipti dėmesį, kad Miego Centras puslapis yra integruotas į „Facebook Inc.“ svetainę, taigi „Facebook“ turi galimybes rinkti jūsų asmens duomenis. Viena vertus, tai yra duomenys, gauti naudojant socialinius įskiepius (kaip nurodyta anksčiau), tačiau „Facebook“ taip pat gali rinkti ir išsaugoti kiekvieną jūsų veiksmą šiame puslapyje. Anksčiau nurodyta ir serverio perduodama informacija taip pat priklauso „Facebook“. Nežinome, kokia apimtimi „Facebook“ renka, tvarko ir naudoja duomenis. Norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su „Facebook Inc.“ arba susipažinkite su „Facebook“ duomenų apsaugos gairėmis: https://www.facebook.com/policy.php.

Jei turite daugiau klausimų
Jei turite daugiau klausimų dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo, prašome kreiptis į Miego Centras (UAB Ekus) administraciją arba arunas@miegocentras.lt